شبکه

lifi (لای فای) و تفاوت آن با wifi چیست؟ انقلاب های بزرگ در جهان دگرگونی های زیادی ایجاد کرده اند . در صنعت نیز انقلاب های بزرگی اتفاق افتاده که موجب تغییرات بزرگی در هر عصری شده .

منظور از تغذیه شبکه یا Poe چیست؟ اصطلاح POE مخفف 3 کلمه ی Power Over Ethernet به معنی تغذیه از شبکه است. ابزارهایی که دارای ویژگی POE می باشند قابلیت تغذیه از طریق شبکه را دارا هستند و برق آن