هوش مصنوعی

در اینجا شما با سری جدید محصولات هوش مصنوعی از شرکت داهوا بیشتر آشنا خواهیم شد. کمپانی فن آوری های داهوا، تولید کننده برتر راه کار های امنیتی در سامانه های نظارت تصویری در دنیا ، از سری کالاها سه

ورود تکنولوژی یادگیری عمیق در دوربین های تشخیص چهره ؛ الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق به تدریج در حال به کار گرفته شدن در مکانیسم های تشخیص چهره هستند تا سیستم ها را دقیق تر کند.