خانه هوشمند

بازار سیستم های امنیت خانگی سال های آینده ، بازار سیستم های امنیت خانگی در سال های آینده. گزارش تازه ای از مطالعات بازار درباره بازار سیستم ‌های امنیتی خانگی تا سال ۲۰۲۳ حاکی از آن می باشد که انتظار

تکنولوژی 5G و تاثیر آن بر خانه هوشمند، 5G نسل جدید شبکه اینترنتی تلفن همراه است. 5G در آینده ای نزدیک (کمتر از 2 سال) جایگزین شبکه پر سرعت فعلی 4GLTELD میگردد.

چند نکته در امنیت خانه های هوشمند را باید هنگام استفاده از این تجهیزات در نظر گرفت. زیرا با توسعه استقبال صاحبان املاک از هوشمند سازی ساختمان ، مسئله حفظ امنیت نیز در این میان بسیار قابل توجه می گردد.