هيچ چيز بدون امنيت پايدار نيست

سيپروتک چشم انداز امنيتی شما را کامل می نمايد

سيپروتک مجموعه ای از اطﻼعات مفيد ، تکنولوژی های مربوط به دوربين مداربسته ، خانه هوشمند ، هوش مصنوعی و شبکه است. سیپروتک با هدف ياری به شما برای انتخاب بهترين محصوﻻت در اين صنعت ، ايجاد شده است.

جهان هوشمند ، راه حل های هوشمند برای امنيت گسترده تر

کنترل همه چيز در دستان شماست
يک خانه هوشمند وقت و رفاه بيشتری را برای شما به ارمغان می اورد

راحت زندگی کن.

سيپروتک معتبرترين مقاﻻت و اطﻼعات صنعت امنيت را در اختيار شما قرار می دهد


مجموعه ای بزرگ از اطﻼعات توليد کنندگان و تامين کنندگان معتبر صنعت امنيت تجارب واقعی از اجرای راه حل های امنيتی .

کنترل همه چيز در دستان شماست
يک خانه هوشمند وقت و رفاه بيشتری را برای شما به ارمغان می اورد

راحت زندگی کن.

MOST FLEXIBLE JOOMLA TEMPLATE

Pursue your passion.

With continuous heart rate readings, surge keeps you in the zone.

Heart Rate

سيپروتک معتبرترين مقاﻻت و اطﻼعات صنعت امنيت را در اختيار شما قرار می دهد


مجموعه ای بزرگ از اطﻼعات توليد کنندگان و تامين کنندگان معتبر صنعت امنيت تجارب واقعی از اجرای راه حل های امنيتی .

جهان هوشمند ، راه حل های هوشمند برای امنيت گسترده تر

خانه هوشمند

امن ترين جای دنيا برای هر کس خانه اوست. مهم ترين مسئله زندگی ، ايجاد آسايش و حفظ امنيت خانه است. خانه هوشمند گنجی گران بهاست برای امنيت و آسايش شما

امنیت

ارتباطات وسيع جهانی و وسعت شهرها ريسک امنيت را بيشتر نموده است. یادبگيريم چگونه امنيت خود را حفظ کنيم

بهترین انتخاب

انتخاب کاﻻ و خدمات از ميان هزاران مدعی و تامين کننده بسيار سخت است. برای يک انتخاب خوب ابتدا شناخت و تحقيق ﻻزم است سيپروتک مشاوری امين برای يک خريد خوب

جدیدترین مطالب منتشر شده در سیپروتک

سرويس های سيپروتک برای شما همکاران صنعت امنيت

flex-mac-right.jpg

درج مقاﻻت و تجربيات شما در سايت با نام شخصی شما بعنوان نويسنده، منتشر نمودن يک تجربه از شما در خصوص آموزش ، کار با تجهيزات و نرم افزارها ، تکنولوژی ها و  ساير موارد و به اشتراک گذاشتن آن ها در يک سايت بزرگ می تواند در رشد صنعت امنيت و باﻻبردن دانش ساير همکاران بسيار مفيد باشه

سيپروتک بعنوان يک سايت اطﻼع رسانی می تواند تبليغات کسب و کار شما را در بخش های متنوع سايت و شبکه های اجتماعی انجام دهد. در زمانی که همه ايستاده اند و حرکتی در کسب . کار خود ندارند، تبليغ موثر به کسب و کار شما ، جان تازه ای می دهد. تبليغ محصوﻻت ، اعلان های فروش ، فروش های ويژه و تازه های کسب و کار شما به مشتريان و علاقه مندان شما را ماندگار می کند

مطالعه و تحقيق مستمر ، قدرت شما در کسب و کار شماست . درج مقاﻻت معتبر از مجلات امنيتی معروف داخلی و خارجی ، انتشار تکنولوژی های جديد، اطﻼع رسانی در مورد محصوﻻت جديد و برگزاری دوره های آموزشی همکاران در طول سال يک دستيار خوب از سيپروتک برای شما می سازد.

برندها

کاوش داده پرداز
Image
Image
پاناسونیک
موبوتکس
axis.jpg
هایک ویژن
مایلستون
samsung-logo.jpg
داهوا
ویوتک
geovision.jpg

سيپروتک ، انتخاب مطمئن

مطالعه ، آموزش ، مقايسه ، مشاوره ، تصميم خريد  
همه را در سيپروتک مطالعه نماييد ، از خبرگان صنعت راهنمايی بگيريد ، مشاوره شويد و تصميم خريد بگيريد